Unit 37 : Scouts (17.1.17)


เป็นการเข้าค่ายลูกเสือที่มีความวุ่นวาย เพราะกว่านักเรียนจะเงียบและตั้งใจฟังทำเอาทั้งวิทยากรและครูปวดหัวไปตามๆ กัน โดยความที่เป็นกิจกรรมที่จัดรวมกันทั้งระดับชั้น จึงทำให้การดูแลเต็มไปด้วยความยากลำบาก การเวียนฐานกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ถือว่าวันนี้ไปวันวุ่นวายอีกวันหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)