มหัศจรรย์...โบสถ์หลังเดียวในโลกที่สร้างด้วยไม้จากต้นตาลความเห็น (0)