วันที่ 47 "ซ้อมฟ้อนเล็บ" (7ก.พ.60)

วันนี้การทำกิจกรรมหลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงก็ยังทำตามปกติ คือเริ่มจากการออกกำลังกายเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย


กิจกรรมการ้ฟอนเล็บได้เริ่มขึ้นมาสักพักแล้ว นักเรียนส่วนใหญ๋เริ่มฟ้อนได้แล้ว งานก็จะมีในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้แล้ว ครูผู้ฝึกซ้อมแลคณะครูจึงลองให้นักเรียนฟ้อนโดยการใส่เล็บ และให้นักเรียนชายลงมาร่วมฝึกซ้อมการแสดงเนื่องจากวันที่แสดงจริงนักเรียนชายจะต้องมาร่วมยืนถือโคมไฟประดับทุกคน เด็กนักเรียนหญิงดูตื่นเต้นกับการฟ้อนเล็บที่ตอนนี้ใส่เล็บฟ้อนจริง ๆ วันนี้เลยดูทุกคนจึงดูตั้งใจเป็นพิเศษ ใช้เวลาในการซ้อมนาเป็นพิเศษ กว่าจะได้เริ่มเสร็จก็ปาไป 09.00 น. และชั่วโมงแรก หมดเวลา 09.30 น. ซึ่งชั่วโมงแรกส่วนใหญ่เป็นวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ทำให้การเรียนการสอนไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่

นักเรียนชายดูงง ๆ กับการฟ้อนรำของนักเรียนหญิง เพราะไม่เคยอยู่ดูการแสดงสักครั้ง แต่ก็ให้ความร่วมมือดีมาก นักเรียนยังคงต้องในซ้อมฟ้อนเหมือนทุก ๆ วัน ทำให้การซ้อมในวันนี้ผ่านไปอย่างราบเรียบค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)