ปิดจ๊อบโครงการ (9 กุมภาพันธ์ 2560)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปิดจ๊อบโครงการ (9 กุมภาพันธ์ 2560)

55151001

วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ “พัฒนาทักษะการคิด เด็กวชิรวิทย์รักคณิตศาสตร์” ซึ่งกิจกรรมสนุกคิดนักคณิตน้อยเป็นกิจกรรมเวียนฐานที่ให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมฝึกทักษะมาใช้จริง กับกิจกรรมฐาน 3 ฐาน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นในการเข้าฐานทำกิจกรรม ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 กิจกรรมปริศนาฟ้าแลบ

  • เป็นการแสดงโจทย์เลขให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบโดยการจำกัดเวลาการคิดในแต่ละข้อ

ฐานที่ 2 กิจกรรมต่อรางรถไฟ

  • เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดเลขและไปต่อท้ายเพื่อนที่มีคำตอบติดอยู่ด้านหลัง โดยจะต้องต่อกันเป็นแถวให้เสร็จในเวลาที่กำหนด

ฐานที่ 3 กิจกรรม Thinking Jumping.

  • เป็นกิจกรรมที่แบ่งกลุ่มและให้นักเรียนในกลุ่มแต่ละคนดูโจทย์คณิตที่ครูชู แล้วคิดคำตอบจากนั้นให้นักเรียนกระโดดไปยังช่องที่มีตัวเลขตรงกับคำตอบของนักเรียน แล้วกระโดดกลับมาจุดเดิมเพื่อสลับให้เพื่อนไปเล่นต่อ

ผลจากการที่ทำกิจกรรมนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พวกเราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ให้เวลาในชั่วโมงดังกล่าวจัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่ได้ช่วยพวกเราควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรม และทำให้กิจกรรมของพวกเราดำเนินไปได้ด้วยดี นักเรียนส่วนใหญ่ให้ผลตอบรับที่ดี และจากการที่ข้าพเจ้าสังเกตนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพราะได้คิดคำนวณหาตัวเลขจากโจทย์ ได้ฝึกคิด และนำวิธีการคิดที่ได้เรียนมาใช้ประกอบการคิด ที่สำคัญยังเป็นการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นผลตอบรับที่ดีจากนักเรียนที่ได้สะท้อนให้กับทีมงานของผู้จัดทำโครงการ

55151001

รวมพลนักเรียน ป. 1-3 เพื่อชี้แจงการทำกิจกรรมในแต่ละฐาน และแบ่งกกลุ่มสี

Thinking Jumping

55151001

55151001


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)