170216-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C-Calculate & reckon & guess

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.15

Ref.# 586085


Calculate และ reckon และ guess

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “calculate”

(เน้น พยางค์ แรก kal) ว่า “KAL-kyuh-leyt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “reckon”

(เน้น พยางค์ แรก rek) ว่า “REK-uh-n”


Longman Dictionary of Contemporary English

ทั้ง “calculate”. และ “reckon” และ “guess”

เป็นคำ “ใช้เฉพาะบางท้องถิ่น” = (localism)

แทนความหมายของ “think” “suppose” และ “expect”

ที่ซึ่งแต่ละคำ เป็นคำที่มีความหมาย ตาม “มาตรฐาน” และ ”เชื่อถือได้”

เช่น “One can calculate a mathematical problem”

แต่ควรหลีกเลี่ยง การนำมาใช้

เพราะใกล้กับภาษาถิ่นซึ่งมีที่ใช้ไม่มากนัก และ ยังล้าสมัยอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)