วันที่ 29 นิเทศการสอนของเพื่อน (28 ธันวาคม 2559)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 วันนี้เป็นวันพุธ เป็นวันที่ฉันมีสอน 1 คาบ คือคาบเรียนที่ 3

ส่วนในคาบเรียนที่ 4 นั้น ฉันว่าง ก็เลยขอครูพี่เลี้ยงไปดูการสอนของเพื่อน ครูพี่เลี้ยงก็บอกว่าไปดูเลย จะได้รู้วิธีการสอนที่หลากหลายและนำมาปรับใช้กับตัวเราได้

ฉันจึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้น 3 ของอาคารกิตติ 3 เพื่อไปดูเพื่อนสอนในรายวิชาสังคมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เรื่องภูมิภาคในประเทศไทย

การไปนิเทศเพื่อนของฉันในวันนี้นั้นไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าแต่อย่างใด เมื่อไปถึง ฉันก็ไปนั่งข้างหลังห้องและสังเกตการสอนของเพื่อนอยู่ห่างๆแต่ก็มีการเดินเข้าไปถามนักเรียนเมื่อเพื่อนสั่งงาน

เมื่อเพื่อนทำการสอนเสร็จ ฉันก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนในวันนี้กับเพื่อนก็คือ

การสอนของเพื่อนในวันนี้มีการใช้คำถามถามเพื่อกระตุ้นความรู้ของนักเรียนประกอบกับการบรรยายโดยใช้power pointที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามแต่ฉันยังคิดว่าเพื่อนยังขาดสื่อประกอบการสอนเพื่อนให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้น อย่างเช่น มีตัวอย่างคลิปวีดิโอลักษณะเด่นของแต่ละภาคในประเทศไทย หรือสื่อเป็นบัตรภาพให้นักเรียนจับคู่ว่า ลักษณะเช่นนี้ควรจะอยู่ภูมิภาคใด เป็นต้น แต่การสอนโดยรวมแล้ววันนี้เพื่อนสอนได้ดี เด็กๆให้ความสนใจในระดับหนึ่ง แต่ควรจะเพิ่มวิธีการดังที่เสนอไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ฉันและเพื่อนซึ่งสอนอยู่ในระดับชั้นเดียวกันและสอนอยู่อาคารเดียวกัน ก็สามารถนิเทศการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อยู่เสมอ

ฉันก็จะเก็บเอาคำแนะนำของเพื่อนไปปรับใช้ในการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณค่ะ :)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)