ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ประทับใจ

คุณสมิทธ์ พนมยงค์

ที่มา https://www.scbam.com/th

สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจของผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดคือคุณสมิทธ์ พนมยงค์ โดยคุณมีสามารถทางการบริหารทางด้านสายการเงินมากครับและมีประสบการณ์ทำงานทางด้านสายการเงินมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันและคุณสมิทธ์ จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทีประเทศอังกฤษผมเกิดความประใจ และความรู้สึกผมคิดการเป็นผู้บริหารที่ดีมีลักษณะคล้ายคุณสมิทธ์ เช่น

1.จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต กำหนด

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้เช่นต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย รวมทั้งไม่เป็นบุคคลต้องห้าม และไม่มีคดีเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งคดี ฟอกเงินเป็นต้น

2.ต้องบริหารกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี

สิ่งที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึงเป็นเป็ฯอันดับแรกๆคือการบริหารกองทุนโดยการสร้างนโยบายที่ให้ผลตอบแทนที่ดีโดยต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี

3.ต้องบริหารกองทุนที่ให้ความเสี่ยงต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

สิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญคือความเสี่ยงให้ความเสี่ยงต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องหาแนวทางหรือนโยบายที่ส่งผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้มีความเสี่ยงต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้จะส่งผลทำให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกิดความพึงพอใจและเป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุน

ในการเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดีโดยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นข้อหลักๆที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดีโดยคุณสมิทธ์มีลักษณะความเป็นผู้บริหารที่ดีและเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยครับหวังว่าบทความในวันนี้จะเป็นประต่อผู้อ่านนะครับ สำหรับวันนี้บทความก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ด้านการเงินความเห็น (0)