เปิดบ้านอาเซียน (10 ก.พ. 60 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สวัสดีวันศุกร์วันนี้ที่รอคอย วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้ปิดโครงการแล้วเป็นการจัดกิจกรรม

ส่งท้ายของโครงการ เป็นการจัดนิทรรศการเปิดบ้านอาเซียนประมวลผลงานทั้งหมดที่เราได้ดำเนินการโครงการนี้มาตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคเรียน งานนี้ถือเป็นงานใหญ่สำหรับพวกเราเลยเพราะได้ลงมือดำเนินการเองทุกอย่าง จนออกมาเป็นโครงการและการจัดนิทรรศการในวันนี้ขึ้นมาได้ ต้องขอขอบพระคุณคุณครูพวงวรรณ คุณครูนวลละออ ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของพวกเราในการดำเนินงาน และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรา จนทำให้การจัดนิทรรศการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงขึ้นมาได้ การจัดงานในครั้งนี้ยอมรับเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่มันก็คุ้มค่าเพราะมันได้สร้างประสบการณ์ให้กับเราไว้มากมายได้เรียนรู้คน ได้เรียนรู้งาน คุ้มค่ากับความเหนื่อย ความตั้งใจที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงมือทำกันลงไป ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับการจัดนิทรรศการปิดโครงการในครั้งนี้……

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)