คุมสอบทักษะการอ่าน การเขียน ( 24 ม.ค. 60 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม 2560

สวัสดีวันอังคารวันนี้ได้รับหน้าที่ในการควบคุมการสอบทักษะการอ่าน การเขียน ของเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสาม ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน และในแต่ละครั้งก็ไม่พลาดที่จะได้รับหน้าที่ให้ไปเป็นผู้ควบคุมการสอบ ค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งในการคุมสอบแต่ละครั้งเพราะต้องเป็นทั้งผู้คุมสอบ ผู้ทดสอบ และเป็นผู้ตรวจประเมินผลการทดสอบ พร้อมกับสรุปผลการทดสอบส่งทางฝ่ายวิชาการ ก็นับว่าเป็นประสบการณ์อีรูปแบบหนึ่งในการเรียนรู้เส้นทางการเป็นครูบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)