นิเทศครั้งที่ 2 ศิลปะ ( 23 ม.ค. 60 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม 2560

สวัสดีวันจันทร์วันนี้อาจารย์มานิเทศในรายวิชาศิลปะครั้งที่สอง วันนี้อาจารย์มาตรงกับห้องสามทับห้าถือว่าวันนี้เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนดีมาก ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปได้ด้วยดี ขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมการเรียนที่ครูจัดให้ และขอขอบคุณอาจารย์นิเทศมาก ๆ คะที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนจะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไปคะ และขอขอบคุณคุณครูประจำชั้นปอสามทับห้าที่ค่อยช่วยเหลือหนูคะ ขอบคุณทุกสิ่ง…..บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)