​วันที่ 29 กีฬาสี (29 ธันวาคม 2559)

วันที่ 29 กีฬาสี (29 ธันวาคม 2559)

มาโรงเรียนตั้งแต่เช้า เพื่อแต่งตัวและจัดขบวนกีฬาสี
ช่วงเช้าจะเป็นการแข่งเชียร์และกีฬาของนักเรียนระดับอนุบาลช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและกิจกรรมที่คณะครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาระหว่างครูกับผู้ปกครองอีกด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)