วันที่ 28 ใกล้เข้ามา (27 ธันวาคม 2559)

วันที่ 28 ใกล้เข้ามา (27 ธันวาคม 2559)

อาทิตย์แห่งกิจกรรม อีก 2 วันกับกิจกรรม กีฬาสี ในวันนี้จึงต้องจัดทำชุดที่นักเรียนจะใช้ในการเดินขบวนและใส่เป็นกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งแสตนเชียร์และตกแต่งแสตนเชียร์ที่เราได้เตรียมทำอุปกรณ์ไว้มาประกอบ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)