วันที่ 24 ทัศนะศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ห้วยฮ้องไคร้ (16 ธันวาคม 2559)

นที่ 24 ทัศนะศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ห้วยฮ้องไคร้ (16 ธันวาคม 2559)

เช้าวันทัศนะศึกษาที่มีฝนตกและอากาศเย็น มาโรงเรียนตามปกติและทำกิจกรรมหน้าเสาธงเมื่อกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็นจำนวนรถ และการแบ่งอาหารมื้อกลางวันให้นักเรียนแต่ละคนเป็น ข้าวเหนียวหมูทอด


จากนั้นก็ให้นักเรียนก็ขึ้นรถและเดินทางไปยังอำเอดอยสะเก็ด เพื่อไปยังศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ห้วยฮ้องไคร้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากโรงเรียน


เมื่อถึง ห้วยฮ้องไคร้ มีพื้นที่จัดให้การศึกษามากมาย ทั้งการเลี้ยงกบ สวนผีเสื้อ แบบจำลองเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ การเพาะพันธุ์เห็ด การให้ความรู้เรื่องฝนเทียม เป็นต้น ซึ่งความรู้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพระราชกรณียากิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)