วันที่ 27 เข้าค่ายลูกเสือ (24 ธันวาคม 2559)

วันที่ 27 เข้าค่ายลูกเสือ (24 ธันวาคม 2559)

วันเสาร์ ออกเดินทางตั้งแต่ 7.30 น. จากโรงเรียนโดยรถของเพื่อนนักศึกษา เมื่อไปถึงค่ายลูกเสือเหนือเกล้า เมื่อไปถึงก็พบกับกิจกรรมการเดินทางไกล ซึ่งเราก็ได้คบคุมดูและหมูค้างคาวในการเดินทางไกลหลังจากการเดินทางไกล นักเรียนได้เข้ากิจกรรมฐานต่าง ๆ ซึ่งวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อน จะมีวิทยากรให้ความรู้อยู่แล้ว ส่วนตัวครูนั้นก็พักผ่อนหลังจากไปเดินทางไกล โดยการเล่นฐานต่าง ๆ เหมือนกัน แต่เป็นฐานที่นักเรียนได้เล่นแล้วในเมื่อวาน


และในช่วงเย็น มีการให้นักเรียนได้ทำอาหารเอง โดยมีอุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้ทั้งเตาสามขา กระทะ จาน ช้อน ทัพพี หม้อ และอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องก่อกองไฟเอง หุงข้าวเองและทำอาหารเอง ซึ่งทุกหมูก็จะมีคุณครูประจำหมู่คอยให้คำแนะนำอยู่


ในช่วงกลางคืนเป็นกิจกรรมรอบกองไฟและการแสดงของนักเรียน


ในช่วงเช้าของวันที่ 25 ธันวาคม เป็นการปิดค่ายลูกเสือ และร่วมกันร้องเพลง สามัคคีชุมนุม


การโยนหมวกหลังจากปิดค่ายลูกเสือ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)