​วันที่ 22 เงิน (13 ธันวาคม 2559)

วันที่ 22 เงิน (13 ธันวาคม 2559)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่อง เงิน เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนในการจัดกิจกรรมมีการใช้เงินเป็นรูปภาพจำลองจากของจริงที่มีขนาดใหญ่กว่าของจริง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดมากขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนทุกคนมีส่วนในการตอบคำถาม มีส่วนร่วม กล้าที่จะตอบและกล้าที่จะถาม นอกจากเรียนรู้เรื่องประเภทของเงิน ทั้งเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดแล้ว ยังมีการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับวัดที่อยู่หลังเหรียญแต่ละเหรียญ ทั้งเหรียญ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)