วันที่ 23 เกียรติบัตร (14 ธันวาคม 2559)

วันที่ 23 เกียรติบัตร (14 ธันวาคม 2559)

วันพุธ ที่มาโรงเรียนแสนเช้ากับการอยู่เวรหน้าโรงเรียน และหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบวันนี้เนื่องจากไม่มีชั่วโมงในการสอน แต่ได้รับหน้าที่ในการช่วยเพื่อนทำเกียรติบัตรในวันลอยกระทง ถึงแม้ว่าวันลอยกระทงจะล่วงเลยมานานและมอบรางวัลให้นักเรียนแล้ว แต่เรื่องเกียรติบัตรนั้นได้แก้มาหลายรอบและจะตายไปทีหลัง ในที่สุดก็ถึงเวลาในการทำเกียรติบัตรเพื่อให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)