เจ้าลิงจอมซน (26 ธันวาคม 2559)

ยังคงอยู่ในเรื่องของการบวกที่มีผลบวกมากว่า 10 สถานการณ์วันนี้ครูนำเสนอเรื่องของเจ้าลิงน้อยที่อยู่ในสวนสัตว์ โดยครูเสนอสถานการณ์ปลายเปิดว่า “ครูพานักเรียนไปเที่ยวสวนสัตว์ ซึ่งภายในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์นานาชนิด แต่ครูไปพบกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคน นั่นคือเจ้าลิงโดยมีเจ้าลิงอยู่ 5 ตัว กำลังกินอาหารอย่างสำราญ เพื่อนๆลิงเห็นอาหารจึงพากันวิ่งลงมาจากต้นไม้ เพิ่มอีก 6 ตัว นักเรียนคิดว่ามีลิงทั้งหมดกี่ตัว” จากสถานการณ์จะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้บวกเลขโดยใช้วิธีการแยกไดอะแกรม ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีนักเรียนหลายคนที่เริ่มจะแยกไดอะแกรมได้ แต่บางส่วนยังคงใช้วิธีการเขียนบล็อก โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)