ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการกลุ่มโรงงานผลิตน้ำพริกแม่สุสุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ลงพื้นที่ครั้งที่ 1)

  1. ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560) เพื่อสำรวจเส้นทางการเดินทาง

สำรวจเส้นทาง กลุ่มเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มที่1คนที่อยู่หอจะเริ่มเดินทางจากหอ(หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) และกลุ่มที่2 คนที่ไปกลับจะเริ่มเส้นทางจากบ้านตัวเอง(บ้านโป่ง) โดยพวกจะเปิดgoogle mapเพื่อนำทางไปสู่เป้าหมาย

เรานัดเจอกันตรงป้อมหนองโพหรือตรงโรงเรียนหนองโพวิทยาแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังโรงงานผลิตน้ำพริกแม่ส.สุดใจ


https://map.longdo.com/p/A00458139

แผนที่โรงงานน้ำพริก แม่ ส. สุดใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการกลุ่ม : กรณีศึกษา กลุ่มน้ำพริกแม่ส. สุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)