วันที่ 27 เข้าค่ายยุวกาชาดป.6 วันที่2 (22 ธันวาคม 2559)

เวลา 05.30 น. เช้าตรู่วันที่ 2 ของการอยู่ค่ายยุวกาชาด

วิถีชาวค่ายของเรา เช้าตรู่แบบนี้จะต้องมีการออกกำลังกายให้ร่างกายอบอุ่นกันหน่อย

การออกกำลังกายของเช้าวันนี้นำออกกำลังกายโดยครูธรรศและนักศึกษาฝึกสอนทุกคน


เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว พวกเราทุกคนต่างพากันแยกย้ายไปทำกับข้าวของกลุ่มตนเอง

และมารวมตัวกันในเวลา 9.00 น.

เพื่อทำกิจกรรมต่อไปของวันนี้

ซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมการเดินทางไกล พวกเราจะเดินทางไกลไปที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ระยะทางรวมๆแล้วประมาณ 5-6 กิโลเมตร เราจะต้องเดินไป-กลับ ทั้งครูนักศึกษาและเด็กๆสู้ๆฉันก็ได้อยู่กลุ่มสีม่วง 1 ซึ่งจะต้องเดินตามนักเรียนกลุ่มนี้ไปจนถึงเป้าหมาย

นักเรียนยังไหวแต่ครูไม่ไหวละค่ะ รอครูด้วยนักเรียน555

และแล้วในที่สุด เราก็มาถึงเป้าหมายจนได้ เย้!

ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะ


เมื่อไปถึงแล้วนักเรียนจะต้องกล่าวรายงานต่อหัวหน้ายุวกาชาดว่าสถานการณ์ระหว่างทางเป็นอย่างไร สมาชิกครบหรือไม่


จากนั้นนักเรียนและครูพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในเวลา 2 ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจอกันที่เดิมแล้วจะเริ่มออกเดินทางกลับที่พัก

บรรยากาศการพักผ่อนที่น้ำพุร้อนสันกำแพง


ครูขอผ่อนคลาย พักขาพักเท้าก่อนนะคะ

หลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางกลับที่พัก เมื่อถึงที่พักพวกเราก็ได้พบปะกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งท่านเดินทางมาเยี่ยมพวกเราถึงค่ายนี้เลย และได้มีการอวยพรให้การอยู่ค่ายประสบผลสำเร็จอีกด้วย


หลังจากนักเรียนได้รับพรจากท่านผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว ก็พากันแยกย้ายไปอาบน้ำ ทำกับข้าว แล้วคืนนี้เราจะมาทำกิจกรรมรอบกองไฟด้วยกันค่ะ

กิจกรรมรอบกองไฟได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

โดยมีการกล่าวเปิดงานจากท่านหัวหน้ายุวกาชาดและมีการฟ้อนสลากของนักเรียนเพื่อเปิดงานจากนั้นท่านหัวหน้ายุวกาชาดจึงได้จับสลากเพื่อหา กลุ่มที่จะออกมาแสดงรอบกองไฟนั่นเอง

พิธีรอบกองไฟของเราเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีการจุดเทียนต่อกันไปและร้องเพลงพวกเราเหล่ามาชุมนุม จากนั้นจึงเป็นอันเสร็จพิธี และแยกย้ายกันไปพักผ่อนได้

พรุ่งนี้เราจะออกค่ายกันในเวลาเที่ยงตรง ...

ขอให้นักเรียนเก็บช่วงเวลาที่ดีเหล่านี้ไว้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดที่นี่ และครูก็จะเก็บไว้เป็นประสบการณ์เช่นกันว่าครั้งหนึ่งเราเคยเข้าค่ายในฐานะของนักเรียนแต่วันหนึ่งเราได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นครูผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าค่าย บทบาทมันต่างกัน หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต่างกัน ถึงอย่างไรก็จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะ :)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)