170213-3 คำชวนสับสน ในการใช้ B – Bust & bosom & breast

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.12


Bust และ Burst และ bosom และ breast

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “bosom”

(เน้น พยางค์ แรก boo) ว่า “boo-zuh m”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “breast”

ว่า “brest”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ‘principal parts’ ของ “burst” คือ

“burst” “burst” และ “burst”

เมื่อใช้ เป็น กริยา ในรูป “bust” และ .”busted” ถือเป็นการใช้ที่ “illiteracies” เช่น

‘To get busted’ = (to be arrested)

‘To go busted’ = (to become bankrupt)

‘To bust up’ = (to disagree) หรือ (to break up) และ

‘a bust’ = (failure)

ทั้งหมด ถือเป็น การใช้แบบ Slang.


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

ตามประวัติ คำ “bust” ผัน แปรมาจาก การออกเสียงตามท้องถิ่นของ “burst”

และมีความเกี่ยวพันกับคำ เช่น “cuss” ที่เกี่ยวข้องกับ “curse”


ในการใช้ “bust” เป็น นามและกริยา มีความหมาย ได้หลายอย่าง

ที่เป็น มาตรฐาน มีเช่น “a decline in economic conditions” หรือ

“depression”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “bust”

ให้เป็นได้ทั้ง กริยา คุณศัพท์ หรือ นาม

รูป ‘past tense’ และ ‘past participle’ ของ กริยา คือ “bust” หรือ “busted”

ถ้าคุณ “bust” บางสิ่ง หมายถึง

“คุณทำให้สิ่งนั้น ‘break’ หรือ ‘damage’ อย่างมากจนไม่อาจใช้ได้อีก

ควรจำด้วยว่า ใช้ ‘bust” ในความหมายนี้ แต่เพียงในการ สนทนา

ไม่ควรใช้ใน งานเขียนเป็นทางการ เช่น

‘She found out about Jack busting the double-bass.’

ในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นทางการ

ถ้า บางคน ‘is busted’ หมายถึง “เขาถูก ตำรวจ จับ” เช่น

‘They were busted for possession of cannabis.’

ในการสนทนา ถ้ากล่าวว่า บางสิ่ง ‘is bust’ หมายถึง

สิ่งนั้น แตกหัก หรือ เสียหายอย่างมาก เช่น

‘That clock’s been bust for weeks.’

ควรจำด้วยว่า ใน US English ใช้เป็น คุณศัพท์ สะกด “busted” เช่น

‘There he found a small writing table with a busted leg.’

ถ้าบริษัทหนึ่ง “go bust” หมายถึง “มีการขาดทุน อย่างมาก”

จนกระทั่ง ถูกบีบบังคับให้ปิดตัวเอง ซึ่งไม่ใช้ แบบนี้ เป็นทางการ เช่น

‘The company almost went bust in February.

เมื่อใช้ เป็น นาม “bust” หมายถึง ‘a woman’s breasts’

เป็นก้อนเนื้อกลม นุ่ม สองส่วนที่อยู่บนหน้าอก ที่สามารถให้ นมแก่เด็ก เช่น

‘….a beggar girl with a baby at her breast.’

‘…..women with small breasts.’

อาจอ้างอิงถึง “a woman’s breasts” ว่าเป็น “her bust”

โดยเฉพาะเมื่อกล่าวเกี่ยวกับขนาดของหน้าอก

ควรสังเกตว่า “bust” ใช้อ้างอิงถึง “breasts” ทัังสองข้างรวมกัน

จึงไม่ใช้กล่าวว่า ‘a woman’s busts’ เช่น

‘She has a very large bust.’

ยังใช้ “bust” เพื่อกล่าวถึง

“การวัดขนาดรอบส่วนของร่างกายผู้หญิงที่ระดับของ ‘her breasts’ เช่น

Bust 34’ means that the garment is a size 12.’

ยังสามารถ อ้างอิงถึง ‘a woman’s breasts’ ว่าคือ “her bosom”

ซึ่งเป็นการใช้แบบโบราณ หรือคำทางวรรณคดี เช่น

‘…hugging the cat to her bosom.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)