ผู้นำที่ดีและนักธุรกิจต้นแบบวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นนักธุรกิจผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ที่มีความสามารถมาก ซึ่งเขาผันตัวเองจากครอบครัวที่ทำอาชีพค้าขายในจังหวัดกาญจนบุรี มาสู่เจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรมเขาก้าวขึ้นมา สู่การเป็นผู้บริหารชั้นแนวหน้าของประเทศอย่างทุกวันนี้ได้ ด้วยความทะเยอทะยาน ความพากเพียรอุตสาหะ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และความฝันในวัยเยาว์ที่จะมีอนาคตที่ก้าวไกลอย่างแรงกล้า เขาเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์

คุณวิกรม กรมดิษฐ์เขาก็มีเคล็ดลับการประสบความสำเร็จและรวยตอนอายุยังน้อยซึ่งมีดังนี้

  • รู้ว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรให้เร็วที่สุด

การรู้จักตัวเองจะทำให้สามารถเดินบนเส้นทางนั้นอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด หรือ รักให้เจอเร็วที่สุด และตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุสิ่งนั้นทันที

  • เรียนรู้เฉพาะทางนั้นให้รู้ลึก

การศึกษาเป็นการลงทุนที่ดี ดังนั้นการเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้เรียนอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกเหนื่อย เบื่อ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา และสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีเยี่ยม เต็มประสิทธิภาพ

  • ท่องเที่ยวหาประสบการณ์

การท่องเที่ยวทำให้ชีวิตหลุดจากความเคยชินเดิม ๆ ต้องออกไปพบปะผู้คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้าใจวัฒนธรรม และความคิดอันหลากหลาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะมองเห็นโอกาสมากขึ้น

ระหว่างเดินทางทำให้เกิดประสบการณ์ตรง เจอปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ และหาวิธีแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ได้

  • มีแรงปรารถนา

เมื่อพบกับความลำบาก มันง่ายที่จะยอมแพ้ หมดความพยายาม ละทิ้งความฝัน แต่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุด วิธีการเผชิญหน้ากับความผิดหวังอันเลวร้าย ต้องมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมาย

  • วางแผนว่าต้องทำอย่างไร

การทำธุรกิจจะต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามต้องการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้ชัดเจน แล้วลงมือทำตามแผนงานอย่างเคร่งครัด

  • ทำงานหนักตามที่ได้วางแผนไว้

ในช่วงแรกของการทำธุรกิจ ใช้เวลาทำงานมาก ได้เงินน้อย แต่ต้องทำงานหนักตามแผนต่อไปจนประสบความสำเร็จ เคล็ดลับด้านการทำงานที่ดีที่สุดคือ ยิ่งทำงานหนัก ยิ่งประสบความสำเร็จ ดังนั้นเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร ต้องลงมือทำอย่างจริงจังขยัน อดทน หมั่นเพียร จนเกิดเป็นทักษะของชีวิต

  • ซื่อสัตย์ วินัย มุ่งมั่น

กว่าจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย อาจจะไม่ได้ดั่งใจหวัง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ต้องทำงานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยสูง และมุ่งมั่นตลอดเวลา

  • ยึดมั่นเป้าหมาย

เมื่อล้มเหลวก็เริ่มต้นใหม่ โดยยึดมั่นในความฝันให้หนักแน่น ไม่ว่าฝันนั้นจะยากเย็นขนาดไหนก็แล้วแต่

  • รู้จักจัดการกับความผิดพลาด

ความสำเร็จเกิดจากความล้มเหลว ความสุขที่น่ารื่นรมย์ เกิดจากความทุกข์ยากลำบาก ต้องฝันให้ไกลไปให้ถึง ฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้ อย่าเสียกำลังใจ พยายามหาทางออกของปัญหาให้หลากหลาย รู้จักปรับตัวให้ทันสถานการณ์

  • จิตใจเข้มแข็ง และมีความสุข

ความผิดหวัง การถดถอย และปัญหาต่าง ๆ ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น จงยึดมั่นในความฝัน เพียรพยายาม ทำความฝันให้เป็นจริง อดทน ตั้งใจ ฝ่าฟันอุปสรรค ความกดดันไปให้ถึงจุดหมาย

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ เขาประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเขามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีคือ มีความรับผิดชอบ มีทักษะการบริหารการเงินเป็นอย่างดี มีทักษะด้านการบริหารจัดการสามารถทำงานเป็นทีมได้และมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตามนโยบายการเงินของบริษัทได้ดีดิฉันจึงคิดว่าเขาเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจที่ดีที่น่าเอาแบบอย่าง


ภาพจาก: http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=prince4...

:http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำที่ดีและนักธุรกิจต้นแบบความเห็น (0)