นิเทศวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ( 7 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 60)

เสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาในตอนกลางคืนวันจันทร์ พร้อมกับการปรากฎชื่ออาจารย์นิเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ก็คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่วันอังคารก็วันพฤหัสบดีนี่แหละที่ครูต้องมา และแล้ววันอังคารก็มานิเทศการสอนของเรา เตรียมตัวและเตรียมใจแล้วค่ะคุณครู สำหรับวันนี้การสอนในคาบบ่ายคุณครูก็มาแล้ว วันนี้คลาดเคลื่อนการนิดหน่อยไปรออาจารย์ที่หน้าโรงเรียนแต่อาจารย์ขึ้นมาบันไดอีกด้านหนึ่ง งานนี้รีบวิ่งขึ้นมาทันที ดีนะเด็กๆนักเรียนไม่วุ่นวายนะ สำหรับวันนี้การสอนในหัวข้อเรื่อง ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ การสอนวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ ปรับนิดหน่อย งานนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแผน การทำโครงการ อีกนิดเดียวค่ะส่วนอาทิตย์หน้าการนิเทศครั้งที่ 3 สิ้นสุดแล้ว อดทนๆ


นิเทศครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)