การศึกษาดูงานพืชสวนโลกกับเด็กนักเรียนชั้นป.3 ( 8 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 60)

เช้าวันพุธวันนี้เป็นวันที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 178 คนได้ออกเดินทางไปยังพืชสวนโลกร่วมกับคณะครูผู้สอน ซึ่งจุดประสงค์ที่พานักเรียนไปครั้งนี้คือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงราชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน และการศึกษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆที่นำมาจัดในพืชสวนโลก ในจังหวัดเชียงใหม่ และวันนี้กิจกรรมแรกรถรางได้พานักเรียนและคณะครูท่องเที่ยวรอบๆเป็นเวลา 1 รอบก่อน จากนั้นก็ให้เราศึกษาตามเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเรือนกล้วยไม้ สวนประเทศต่างๆ และจุดสุดท้ายคือ หอคำหลวงที่ศึกษาดูงานและบันทึกข้อมูลลงใบกิจกรรม ก่อนกลับวันนี้ก็ร่วมถ่ายภาพกว่าจะจับลิงน้อยทั้งหลายถ่ายรูปได้เรียบร้อย ต้องใช้พลังงานเสียงเยอะหน่อย แต่วันนี้ก็สนุกดีนะคะ


สุดหรรษา พาเพลินเที่ยวพืชสวนโลก


สนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)