วันที่ 50 ท้องฟ้าเวลากลางวัน (8 กุมภาพันธ์ 2560)

วันนี้พานักเรียนไปเรียนนอกห้องเรียน เวลาพาไปข้างนอกเด็กจะมีความสุขมาก อาจเป็นเพราะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน เรียนในห้องทั้งวันคงเบื่อ แต่การเรียนนอกห้องต้องคุมนักเรียนให้ได้ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง


ท้องฟ้าเวลากลางวัน

จากการมอบหมายให้นักเรียนสังเกตท้องฟ้าแล้ววาดภาพสิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้าเวลากลางวันจะเห็นว่านักเรียนบางคนวาดภาพท้องฟ้าแล้ววาดภาพสภาพแวดล้อมที่พบเห็นลงไปด้วย แต่ต้องเน้นย้ำว่าวาดภาพจากสิ่งที่สังเกตเห็นในตอนนี้ เมื่อถึงเวลากำหนดส่งงาน นักเรียนบางคนทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย บางคนวาดภาพแต่ไม่ระบายสี เด็กมีความแตกต่างกัน งานที่ได้ก็มีความแตกต่างกันไปด้วย


ทำงานร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันกัน


รู้จักสังเกตและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ


มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)