เทอร์มอมิเตอร์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศ (26 มกราคม พ.ศ. 60)

ช่วงบ่ายของวันนี้การทดลองวิทยาศาสตร์ของเราได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ สำหรับวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทอร์มอมิเตอร์เด็กๆ นักเรียนให้ความสนใจค่ะวันนี้เนื่องจากเด็กๆนักเรียนไม่ได้ทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้ พอถึงเวลาทดลองเด็กๆนักเรียนตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน วันนี้การเรียนสนุกสนาน ทำให้ผ่านพ้นไปโดยดี การเรียนวิทย์ที่ทำให้สนุกคือผ่านกระบวนการทดลอง


กำลังอ่านอุณหภูมิที่วัดได้


กำลังสนุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)