ปิโตรเลียมกับ ก๊อตจิมาแล้ว ( 24 มกราคม พ.ศ. 60)

สำหรับวันนี้ในช่วงคาบเที่ยงได้มีรถบัสยาวเคลื่อนที่เข้ามายังที่โรงเรียนพุทธิโศภน เด็กๆนักเรียนให้ความสนใจซึ่งรถคันนั้นก็คือรถที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นป.4-6เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันที่ยุคปัจจุบันนี้เริ่มที่จะหมดและสูญหายไป การมาแบบนี้ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนเพราะเยาวชนรุ่นเด็กนี้แหละที่จะเป็นผู้ที่จะมาช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรให้ยาวนาน


ก๊อตจิมาให้ความรู้แก่น้องๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)