การทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ( 20 มกราคม พ.ศ.60)

สำหรับวันนี้การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษถือว่าวันนี้สนุกและผ่านพ้นไปคะ วันนี้ทำการสอนห้องสามสองคาบติดค่ะ วันนี้ก่อนอื่นก็ทำการสอบสนทนาก่อนและทำการสอนเนื้อหาเรื่องผลไม้ให้จบจากนั้นก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดที่เตรียมไว้ให้จนเสร็จ ส่วนในคาบที่สองวันนี้ก็ให้ทำการระบายสีภาพที่กำหนดให้โดยนักเรียนส่วนใหญ่ทำผลงานได้สวยงาม บางคนต้องคอยจี้และกระตุ้นต่อเนื่องเพื่อให้งานออกมาเสร็จสิ้นทันเวลา เมื่อเรียบร้อยจากการระบายสีก็ให้นักเรียนนำภาพไปฝึกแต่ประโยค แล้วฝึกสนทนา โดยภาษาอังกฤษยิ่งสนทนาเยอะยิ่งได้เยอะนะคะ


สวยงามตามท้องเรื่อง


ผลงานของหนูค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)