วันที่ 49 เหล่าสัตว์บุกเจดีย์ (7 กุมภาพันธ์ 2560)

พักเที่ยงวันนี้เจอสัตว์บุกโรงอาหารโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สำหรับฉันไม่ตกใจเพราะเด็กเรียนกับฉันเอง เรียนเรื่องสัตว์แล้วให้นักเรียนทำหมวกเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เด็กชอบลงมือปฏิบัติ ชอบคิดและจินตนาการ มีหลายคนที่มีฝีมือด้านศิลปะและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเด็กแฝด เป็นเด็กไม่ค่อยอยู่กับที่ถ้าหากให้นั่งเรียน แต่พอมีกิจกรรมให้ลงมือทำจะตั้งใจทำมาก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดแปลกใหม่ และมีความสามารถด้านการวาดภาพระบายสี เมื่อเด็กได้หมวกคนละใบก็ใส่ทั้งวัน ใส่ไปเรียน ใส่ไปกินข้าว ใส่เล่น และใส่กลับบ้าน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)