​170212-2- ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bunch

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.11

Ref.#596073


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “bunch” คือ

“กลุ่มของสิ่งต่างๆที่คล้ายกัน” เช่น

‘a bunch of flowers’

‘a bunch of sticks’

“เมื่อใช้กับกลุ่มบุคคล” หรือ “ฝูงชน” หรือ “กลุ่มผู้คุ้นเคย” ถือว่า ไม่เป็นทางการ

แทนการใช้ว่า “our bunch”


ควรใช้ว่า “our group” หรือ “crowd” หรือ “set” หรือ “coterie”

มากกว่า จะใช้ว่า “our bunch”


ตัวอย่างประโยค สร้างด้วย คำข้างต้น เช่น

‘He picked me a bunch of flowers.’

‘A bunch of keys.’

‘She bunched the needles together.’

‘She wore her hair in bunches.’

‘Her skirt had bunched up round her waist.’

‘I have a whole bunch of stuff to do this morning.’

‘Students stood around in groups waiting for their results.’

‘The residents formed a community action group.’

‘Crowds of people poured into the street.’

‘A whole crowd of us are going to the ball. (= a lot of us)’

‘A set of smugglers, gypsies and other desperadoes.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)