วันที่ 46 ทดสอบการอ่านนักเรียน (30 มกราคม 2560)

" วันจันทร์ ...หรรษา "

เช้าวันจันทร์นี้ ... ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียยน ซึ่งตอนเช้าให้นักเรียนเรียงเลขที่มาอ่านออกเสียง เรื่องของป้อง ซึ่งส่วนมากนักเรียนจะอ่านออกเสียงได้ แต่ยังมีบางคนที่ยังต้องสะกดคำในใจ ไม่มั่นใจที่จะออกเสียงมา หลังจากสอบอ่านเสร็จต่อด้วยการเขียนเรื่องจากจินตนาการ ซึ่งนี่แหละเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับนักเรียน นักเรียนส่วยใหญ่เท่าที่เดินดูเขียนคำไทยไม่ถูกต้องเลย เขียนตามที่ตัวเองพูหรือสะกด โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องว่าจะถูกหรือผิดเลย ...

อ่านออกเสียงได้ดีมาก :)

ในตอนกลางวันก่อนจะไปกินข้าว เราก็ไม่ได้สังเกตอะไร ก็คุมนักเรียนเข้าแถวตามปกติ แต่เหลียวมาเจอ ออมสิน ซึ่่งเป็นนักเรียนคนเดียวที่ยงัมีถุงผ้าใส่อุปกรณ์ของโรงเรียน แต่ทำไมต้องใส่ไว้แบบี้ด้วยก็ไม่รู้ มองดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเหมือน ... มาก


" แฟชั่นใหม่ของออมสินชาย "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)