วันที่ 51 ฝ่ายสวัสดิการ...(4 กุมภาพันธ์ 2560)

วันนี้ฉันและเพื่อนตื่นนอนกันแต่เช้า ไปเพื่อจัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้กับคณะกรรมการที่มาคุมสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นครูโรงเรียนอื่นในเขตอำเภอแม่แตง

เมื่อถึงเวลาจัดเตรียมและบริการอาหารว่าง ฉันและเพื่อนก็ต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพราะต้องบริการให้กับคณะกรรมการทั้ง 7 ห้อง 14 คน ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน

ผ่านไปสำหรับภาคเช้า ในส่วนของภาคบ่ายยังดำเนินเหมือนเช่นเดิม แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ ความต้องการน้ำแข็งในเครื่องดื่ม ที่ฉันและเพื่อนจะต้องประยุกต์และคอยบริการอย่างเต็มที่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)