170204-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Boat & ship

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.03

Ref.#595960


Boat และ ship

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “boat” และ “ship”

ว่า “boat” คือ เรือขนาดเล็กสำหรับเดินทางบนน้ำ

โดยเฉพาะชนิดที่บรรทุกได้ไม่กี่คน เช่น

‘John took me down the river in the old boat.’

‘….a fishing boat.’

เรือ (vessel) ขนาดใหญ่กว่า ตามปกติ อ้างถึงว่าเป็น “a ship” เช่น

‘The ship was due to sail the following morning.’

อย่างไรก็ตาม ในการสนทนา บางครั้งเรียก เรือโดยสารขนาดใหญ่ (passenger ship)

ที่เดินทางระยะสั้น ว่า “boats” เช่น

‘She was getting off at Hamburg to take the boat to Stockholm.’

ข้อควรระวัง:

เมื่อบรรยาย วิธีที่บางคนเดินทาง

อย่ากล่าว ว่า พวกเขาเดินทาง “by the boat” หรือ “by the ship”

ให้ใช้ว่า “They travel by boat.” หรือ by ship.” เช่น

‘We were going by boat.’

‘They were sent home by ship.’


Random House Dictionary

ให้รายการ คำที่อาจสับสนกับ “boat”เช่น

“barge” canoe” “cruise ship” “sailboat” “ship” และ “yacht”

Barge ออกเสียง “bahrj”

Canoe ออกเสียง “kuh-noo

Sailboat ออกเสียง เน้นคำหน้าSeyl-boht”

Yacht ออกเสียง “yot”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า “a boat” คือ “a small vessel”

ใช้ขับเคลื่อนด้วย พาย ใบ หรือ เครื่องยนต์ เช่น

“We rowed our boat to a nearby islan.’

ส่วน “a ship” คือ เรือขนาดใหญ่ หรือเรือเดินทะเล (seagoing craft)

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือใบ (สมัยโบราณ) เช่น

‘The ship required five days to cross the Atlantic.’

อย่างไรก็ตาม การแบ่ง สับสน เมื่อมีการใช้ สำนวน เช่น

“ferry boat” และ “PT boat” = “Patrol Torpedo boat”

การใช้อย่างเข้มงวด จะต้องกล่าวว่า

“One should go to Europe by ship, not by boat.”

แต่การใช้เช่นนี้ ไม่ได้รับการใส่ใจ แม้แต่ผู้ใช้ ที่มีการศึกษา

เพื่อหลีกเลี่ยง ความสับสน ใช้แทน ด้วย “vessel” หรือ “craft”

สิ่งควรจำ เกี่ยวกับเครื่องบิน (airplane)

ที่บางครั้ง เรียกว่า “air ship” ไม่ใช้ “air boat”


ชื่อของ “boat” ชนิดต่างๆ

“canal boat” “cockboat”

“ferryboat” “fishing boat”

“gunboat” “houseboat”

“lifeboat” “longboat”

“motorboat” “rowing boat”

“showboat” “speedboat”

“steamboat” “tugboat”

“U-boat”

ชื่อของ “ship” ชนิดต่างๆ

“battleship” “containers ship”

“flagship” “Hospital ship”

“merchant ship” “Post ship”

“slave ship” “steamship”

“troopship” “warship”

สำนวน “ship of the desert” หมายถึง อูฐ = camel

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I think in general we say 'we go by boat, by ship, by car, by train, by bike, by horse, by foot,...' ;-)