วันที่ 41 สอบอีกครั้ง (24 มกราคม 2560)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้นักเรียนทุกชั้นสอบ การอ่าน การเขียน เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ฉันได้คุมสอบชั้น ป.2 เหมือนกับคราวที่แล้ว มีครูผู้คุมสอบ 3 คน การสอบในครั้งนี้รู้สึกว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากครูประจำชั้นที่ช่วยใส่ใจและสอนให้นักเรียน จนนักเรียนแทบทุกคนอ่านและเขียนได้คล่องขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)