วันที่ 38 นิเทศวิทยาศาสตร์ (19 มกราคม 2560)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักเรียนชั้น ป.3 มีสอบทั้งวัน ฉันจึงไม่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 แต่อาจารย์จะมานิเทศในวันนี้ ฉันจึงไปขอครูประจำชั้นว่าจะสอนหลังจากที่นักเรียนสอบเสร็จ และแล้วนักเรียนก็ทำข้อสอบเสร็จทันในคาบที่ 6 พอดี การสอนวันนี้มีเพื่อนมานั่งดูการสอนของฉันด้วย 1 คน คือ นายชนานันท์ กันทับ เพื่อร่วมกันสะท้อนการสอนของฉันกับอาจารย์ด้วย โดยเนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง วัฏจักรของน้ำ ฉันจึงเลือกขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเป็นเพลง ฉันคือเมฆ แล้วเปิดให้นักเรียนร้องและเต้นตาม เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากการสอบมาแล้วทั้งวัน ผลเป็นไปตามคาด คือ นักเรียนสนุกและให้ความร่วมมือดีมาก จากนั้นก็เพิ่มเติมเนื้อหา ด้วย Power point แล้วก็แผนผังวัฏจักรของน้ำ จากนั้นก็ให้นักเรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง และสุดท้ายก็ให้ทำใบงาน ตอนแรกๆ ฉันควบคุมชั้นเรียนได้ดี แต่ตอนท้ายชั่วโมงนักเรียนไม่มีสมาธิแล้วเพราะคงอยากกลับบ้าน จึงทำให้ฉันคุมชั้นเรียนได้ยากมาก แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปด้วยดี การนิเทศในครั้งนี้ ฉันได้รับทั้งข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง และคำชมต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ก็ให้ฉันเปรียบเทียบการสอนครั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไร แต่ฉันคิดว่ามันเทียบกันไม่ได้ เพราะนักเรียนไม่ใช่ห้องเดียวกัน เนื้อหาไม่เหมือนกัน กิจกรรมก็ย่อมต่างกัน ฉันก็เลยกังวลว่าการนิเทศในครั้งที่ 3 ฉันจะต้องทำให้ดีกว่าเดิม และฉันจะต้องทำให้ได้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)