วันที่ 35 ประชุมกลุ่มสี (12 มกราคม 2560)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


โรงเรียนสันป่าสักวิทยาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีและงานวันเด็กขึ้นพร้อมกันในวันที่ 11 มกราคม แต่ไม่ได้เป็นการแข่งขันกีฬาสีเต็มรูปแบบเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้จะจัดการแข่งขันเป็นกีฬาพื้นบ้าน โดยจัดในหอประชุมและกลางสนามฟุตบอล เนื่องมาจากสภาพฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจจึงมาจัดในหอประชุมแทน โดยในวันนี้คาบเรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี คาบที่ 6 ซึ่งดิฉันได้เป็นครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มสีเขียว โดยในวันนี้ทุกกลุ่มสีจะนัดหมายประชุมกันและช่วยกันเป่าลูกโป่ง และทำป้ายสีเพื่อนำมาตกแต่งกลุ่มสีในวันพรุ่งนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)