สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลว

สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลว


ธุรกิจขนาดเล็ก ก็คือ ธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นธุรกิจขนาดย่อม มีต้นทุนที่ต่ำ และเติบโตเร็ว เป็นธุรกิจที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกิจการใดๆ และภาครัฐให้การสนับสนุน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น


สาเหตุที่จะทำให้ธุรกิจล้มเหลว

1. ไม่ได้วางแผนธุรกิจ คือ ไม่มีแผนในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจ

2. ไม่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจ คือ ขาดความรู้ทางด้านการเงิน การป้องกันความเสี่ยง

3. ขาดประสบการณ์ ความชำนาญในการทำธุรกิจ คือ ไม่มีประสบการณ์การทำธุรกิจ ขาดความสามารถรอบตัว จึงทำให้สู้คู่แข่งไม่ได้

4. ลูกจ้างไม่มีคุณภาพ คือ ลูกจ้างที่ทำงานให้กับธุรกิจเรา นั้นไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้านั้น ไม่มีคุณภาพ

5. ไม่สนใจความต้องการของลูกค้า คือ ผลิตสินค้าที่ไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้ขายสินค้าไม่ได้

6. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน คือ ไม่รู้เงิน เข้า-ออก ของธุรกิจ ทำให้การหมุนเวียนของเงินสดนั้น ไม่ดี

7. ที่ตั้งของธุรกิจไม่ดี คือ ทำเล ไม่ดี ไม่เป็นที่สะดุดตา แก่ลูกค้า ทำให้สินค้าของธุรกิจไม่ติดตลาด

8. เงินลงทุนน้อย คือ เงินทุนในการสร้างธุรกิจ ยังไม่ค่อยมี เพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และเพิ่งก่อตั้ง ยังคงขาดความเชื่อมั่น จากลูกค้า
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวความเห็น (0)