บุญหลาย - สายบุญ

บุญหลาย - สายบุญ"...เมื่อชีวิต เลือกเกิดไม่ได้ ก็ไม่ใช่ประเด็น
การจัดสรรค์ชีวิต เพื่ออยู่ให้เป็น นั่นคือสิ่งต้องทำ


ความศรัทธา :

...มีมากมายหลายสำนวน กล่าวถึงความศรัทธา
เอาไว้ให้ได้อ่านและเข้าใจ ผู้นำไปใช้ไปปฏิบัติ
ก็จะได้เห็นและรู้ด้วยตัวเอง..........................
ดังภาษาบาลี ท่อนหนึ่ง ในบทสวดมนต์ว่า.....
........สันทิฏฐิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ
พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
....................................................................ศรัทธามา ปัญญามี สติบังเกิด.....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเก้า...เล่าสิบความเห็น (0)