วันที่ 43 Preety library (26 มกราคม 2560)

หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ มีการแนะนำหนังสือใหม่ทุกวันพฤหัสบดี โดย Preety library เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ให้กับนักเรียน กระตุ้นความสนใจให้อ่านหนังสือ ดึงดูดความสนใจให้อ่านหนังสือและเกิดนิสัยรักการอ่าน และเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น Preety library หรือนักเรียนที่จะมาแนะนำหนังสือ มีการสับเปลี่ยนกันเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น ตอบปัญหาสารานุกรม แฟนพันธุ์แท้อาเซียน


Preety library แนะนำหนังสือใหม่

แต่ที่เห็นผลได้ชัดเจนคือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฉันรับผิดชอบนำหนังสือ อาจเป็นหนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูนที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงพักเที่ยงจะเห็นได้ว่านักเรียนมาขออ่านหนังสือ โดยหนังสือจะอยู่ในตะกร้า นักเรียนก็จะหยิบมาอ่านได้อ่าน นั่งล้อมวงกันอ่านหนังสือ ฉันในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งที่ทำโครงการนี้ก็รู้สึกประทับใจและเกิดความรู้สึกที่ดีที่เห็นนักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน จริง ๆ นักเรียนบอกว่าอยากอ่านหนังสือแต่ห้องสมุดอยู่ไกล การที่มีห้องสมุดเคลื่อนที่จึงทำให้นักเรียนได้อ่านหนังสือและใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นักเรียนอ่านหนังสือช่วงพักเที่ยง


พี่อ่านให้น้องฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)