170127-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – be sure and

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.26


Be sure and

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่า สำนวน “be sure and” ควรถ่ายทอด แนวคิด

ที่แสดงการออกคำสั่ง ในความหมาย “be sure to” = ต้องแน่ใจที่จะ

การสร้างสำนวนแนวนี้

คำที่ใช้ตามหลัง “be sure” ต้องเป็น ‘infinitive’ เสมอ

ไม่ใช่ “กลุ่มคำ” ที่เชื่อมต่อด้วย ‘and’ เช่น

‘Be sure to (ไม่ใช่ and) let me hear from you.’

ถึงแม้ แต่ละคำ ที่ประกอบ เป็นสำนวน “be sure and”

จะมีความหมาย “ที่ไม่ก้าวร้าว”

แต่ความหมายโดยรวมของสำนวนนี้ แตกต่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)