ตัวอย่างลับคมภาษา....มาลินีฉันท์ มอบให้ตามคำขอ

อ่านร้อยกรองที่เป็นฉันท์ ต้องอ่านออกเสียงตาม เสียงบังคับ ครุ ลหุ จะเกิดความไพเราะ ตัวอย่างที่นำมาแบ่งปันเพราะมีผู้เรียนภาษาไทยอ้างว่า "มาลินีฉันท์" เขียนยาก จึงร้อยกรองตัวอย่างมาให้ดู ผิดถูกโปรดตรวจสอบได้จากคำที่บังคับตามฉันทลักษณ์ข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)