วันที่ 44 จัดบอร์ดยินดีต้อนรับ...(20 มกราคม 2560)

สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ วันนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งดี ๆ กับงานเร่งด่วนที่ต้องทำ นั่นก็คือการจัดบอร์ดยินดีต้อนรับ แต่เนื่องจากวันนี้ไม่มีสอนในภาคเช้าเหมือนกันกับเพื่อนอีก 2 คน จึงช่วยกันจัดเตรียมของตกแต่งบอร์ดในช่วงเช้า เพื่อจะได้นำไปติดบอร์ดในช่วงบ่ายเมื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในช่วงบ่าย ฉันก็เข้าสอนตามปกติกับวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อสอนเสร็จได้พบว่า นักเรียนห้องข้าง ๆ ไม่มีครูอยู่ดูแล นักเรียนออกมาเล่นกันห้องเรียน และเสียงดังมาก ฉันจึงเข้าไปดูแล เนื่องจากห้องข้าง ๆ ของห้องนี้มีอาจารย์มานิเทศเพื่อน หลังจากครูประจำชั้นเข้ามาดูแล ฉันมอบหน้าที่ให้ครูประจำชั้นต่อไป ก่อนออกห้องนักเรียนก็ตะโกนออกมาว่า อยากเรียนกับฉันอีก ในใจก็แอบนิ้ม แต่พอได้เรียนด้วยกัน คุ้นเคยกันแล้วก็คงดื้อเหมือนกับทุกห้องที่สอนนั่นแหละ 555


หลังเสร็จภารกิจจากการสอน ฉันและเพื่อนก็ไปทำหน้าที่ในการจัดบอร์ดต่อ ซึ่งใช้เวลาในการจัดไม่นานก็เสร็จ เพราะต่างคนต่างแบ่งหน้าที่ในการทำ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ จนผลงานสำเร็จตามเป้าหมายบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)