ถั่วดิน ถั่วแดง (29 พฤศจิกายน 2559)

วันนี้เป็นการจัดการเรียนรู้เรื่องการนับจำนวนที่เกินยี่สิบด้วยการใช้บล็อกและรางสิบในการช่วยนับ ซึ่งสถานการณ์ในวันนี้เป็นการนับถั่วดินและถั่วแดง โดยครูจะมีภาพมาให้แล้วให้นักเรียนแสดงวิธีการนับเมล็ดถั่ว ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงวิธีคิดออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น

- ใช้บล็อกวางบนรูปถั่วแล้วนำมาใส่ในรางสิบ

- ใช้ปากกาจิ้มเมล็ดถั่วเพื่อแสดงเครื่องหมายว่าได้นับไปแล้ว

- เขียนตัวเลขลงในเมล็ดถั่ว

จากการทำกิจกรรมนักเรียนสามารถบอกจำนวนของเมล็ดถั่วได้ แต่ไม่สามารถเขียนบอกวิธีการได้
นักเรียนใช้บล็อกในการนับแต่ไม่ได้เขียนรูปบล็อกแสดงการนับ
นักเรียนใช้รางสิบแต่ก็ไม่เขียนแสดงการใช้รางสิบ
ซึ่งครูก็ต้องสรุปออกมาให้นักเรียนเห็นเป็นรูปภาพ โดยการวาดบล็อกให้นักเรียนดู และเขียนแสดงการใช้รางสิบโดยแยกเป็นตารางหลักสิบและหลักหน่วย เพื่อให้นักเรียนให้ภาพชัดเจน

การจัดการเรียนรู้ในวันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของครูเองที่ไม่ได้สอนโดยใช้สื่อของจริงทำให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่
หากครูนำเมล็ดถั่วของจริงมาให้นักเรียนนับอาจทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้
ครั้งหน้าครูจะต้องนำสื่อของจริงมาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมบ้างแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จริงด้วยสื่อช่วยได้มาก

ลองจัดบันทึกใหม่นะครับ

มันติดกันเกิน

อ่านยากมากๆ