กบกับกระต่าย (28 พฤศจิกายน 2559)

การจัดการเรียนรู้ในวันนี้เป็นการให้นักเรียนได้เปรียบเทียบจำนวน โดยครูจะกำหนดสถานการณ์การกระโดดของกบและกระต่าย แล้วให้นักเรียนแสดงวิธีคิดในการเปรียบเทียบการกระโดดของกบและกระต่ายว่าสัตว์ชนิดไหนกระโดดได้ไกลกว่ากันและกระโดดได้ไกลกว่าเท่าไร

ซึ่งผลการจัดการเรียนรู้ปรากฏว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่ากระต่ายกระโดดได้ไกลกว่ากบ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ากระต่ายกระโดดได้ไกลกว่ากบเท่าไร และยังมีนักเรียนหลายคนที่ยังเปรียบเทียบไม่ได้ว่า อะไรคือ ใกล้ – ไกล หรือ สูง – ต่ำ

เพราะจากสถานการณ์เป็นรูปการกระโดดของกบและกระต่ายในแนวนอน แต่นักเรียนนำเสนอบอกว่า

กระต่ายกระโดดได้สูง กบกระโดดได้ต่ำ

ซึ่งครูก็ได้สรุปให้กับนักเรียนว่า การเปรียบเทียบการกระโดดของกบและกระต่ายเป็นการเปรียบเทียบในแนวนอนซึ่งเป็นระยะทาง ใกล้ หรือ ไกล
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบในแนวตั้งจะเป็นการเปรียบเทียบความ ต่ำ หรือ สูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)