วันที่ 43 เยี่ยมบ้านนักเรียน...(19 มกราคม 2560)

วันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ และห้องเรียนเหมือนอย่างเช่นทุกวัน เป็นกิจวัตร เมื่อถึงเวลาเข้าแถว ก็ยังคงไม่ลืมหน้าที่ในการเช็คสถิตินักเรียน แต่เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนไม่คงที่ จึงทำให้สับสนเวลาเช็คจำนวนนักเรียน และขณะที่ไปเช็คจำนวนนักเรียนที่ชั้นอนุบาล ก็ได้รับคำสั่งจากครูฝ่ายบุคคลว่าให้ไปดูแลชั้นอนุบาลในภาคบ่าย ฉันจึงตอบตกลงไป เพราะมีสอนในภาคบ่าย 1 คาบเท่านั้น

เมื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในคาบที่ 1 คาบที่ 2 และคาบที่ 4 ทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติ เหมือนอย่างเช่นทุกครั้งที่เข้าสอน เมื่อสอนเสร็จก็เดินไปเฝ้าเด็กอนุบาลตามได้รับคำสั่ง แต่เนื่องด้วยเวลานี้เป็นเวลาที่เด็กหลับพักผ่อน และมีครูพี่เลี้ยงอีกห้องหนึ่งมาดูแลช่วย ฉันจึงได้แค่เดินผ่านไปเท่านั้น

และหลังเลิกเรียนของวันนี้ ฉันและเพื่อนได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 2 คน ซึ่งนักเรียนได้ปั่นรถจักรยานเป็นคนนำทางไป เมื่อไปถึงบ้านนักเรียน ทางผู้ปกครองก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรู้สึกเป็นกันเองมาก แถมตอนกลับยังมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านพักมาด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)