ประชุมผู้ปกครอง (18 พฤศจิกายน 2559)

เปิดเทอมมาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องประชุมผู้ปกครองเพื่อที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกฎระเบียบของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 และพบปะครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่แล้วให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบและพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่โรงเรียนและพฤติกรรมเมื่ออยู่ที่บ้าน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)