มันคืออะไร (8 พฤศจิกายน 2559)

ในการสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงในวันนี้ เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักรูปร่างรูปทรง

โดยครูนำสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆมาไว้ในกล่องปริศนา แล้วให้นักเรียนใช้มือล้วงในกล่องเพื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆเหล่านั้น และบอกว่าสิ่งของมีลักษณะอย่างไร คล้ายกับรูปทรงใด ซึ่งจากการจัดกิจกรรมปรากฏว่านักเรียนสามารถบอกลักษณะของสิ่งของได้ว่ามีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆ ลักษณะเป็นกลมๆ กลิ้งไปกลิ้งมาได้ ลักษณะคล้ายกับเป็นแท่งยาวๆ โดยส่วนมากนักเรียนจะเรียนจะบอกได้ว่าสิ่งของที่สัมผัสมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งของนั้นเป็นรูปทรงอะไรเพราะนักเรียนยังไม่รู้จักรูปทรงต่างๆอย่างเข้าใจ เพราะฉะนั้นครูจึงทำการนำรูปทรงต่างๆที่อยู่ในกล่องออกมาให้นักเรียนเห็นและช่วยกันบอกว่าสิ่งของที่ครูนำมาให้ดูนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร แล้วครูจึงสรุปให้นักเรียนว่าสิ่งของที่นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะนั้นมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งใด เมื่อนักเรียนรู้จักกับรูปร่างรูปทรงแล้วจะนำไปสู่การเรียนในเรื่องต่อไปได้ง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)