​Saturday School : โรงเรียนชีวิต เฉพาะวันหยุด


ผมได้รับทราบเรื่องราวของ Saturday School : โรงเรียนชีวิต เฉพาะวันหยุด ด้วยความชุ่มชื่นหัวใจ ที่มีคนหนุ่มคนสาวริเริ่มทำกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพพลเมืองไทย


วิจารณ์ พานิช

๑๖ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)