ใครสูงกว่ากันนะ (9 พฤศจิกายน 2559)

หลังจากที่นักเรียนได้รู้จักกับรูปร่างรูปทรงแล้วในชั่วโมงนี้ก็จะให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงมาใช้โดยการนำกล่องรูปทรงต่างๆและสิ่งของรูปทรงต่างๆมาวางต่อกันให้สูงที่สุด

โดยไม่ให้ล้ม ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและได้วางแผนเพื่อให้สำเร็จภารกิจ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)