170115-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Balance

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.14

Ref.#595728


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “balance”

(เน้น พยางค์ แรก bal) ว่า “bal-uh ns”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “balance”

ที่ขยายความหมาย ออกไป เป็น

“rest” หรือ “remainder” เช่นในประโยค

‘He carried what he could and left the balance for his brother to bring.’

ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงว่าเหมาะหรือไม่ “จึงควรหลีกเลี่ยง”

เว้นแต่เมื่อใช้ในการพูด “ไม่เป็นทางการ”

ความหมายหลักของ “balance” คือ

การใช้เกี่ยวกับ “การชั่งน้ำหนัก” และ “การบัญชี” เช่น

‘The remainder (ไม่ใช่ balance) of the day was wasted.’

‘Gymnasts must have good balance.’

และยังมี วลี “on balance” = ‘considering all aspects”

ที่มีการใช้ แพร่หลายจน พร่ำเพรื่อ ควรหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)