ทำบุญใส่บาตร


สนง.วิทยาเขตร้อยเอ็ด : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริหารหน้าอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นและ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)